תחומי עיסוק המשרד

חוזים והסכמים
 

​כאשר בני אדם או ארגונים מעוניינים ליצור ביניהם שיתוף פעולה בעל אינטרסים זהים, או כשיש להם אינטרסים שונים אך מתלכדים לכדי קונסטלציה ומטרה משותפת ומפרה - לרוב באים הם בחוזה. זאת - בניגוד למחשבות ודיבורים בעלמא - כדי להכין קרקע רצינית לקיום שיתוף הפעולה וכדי שניתן יהיה לאכוף את כוונות הצדדים ואת התחייבויותיהם ההדדיות. שהרי ידוע הוא כי בעולמינו הדברים הינם דינאמיים, וכדי לעגן את רצונות הצדדים והסתמכויותיהם, נדרשים הם לעתים למערכת החוקית והמשפטית. כך, כשמתגלעים פערים בין ההסכמות לבין המעשים - הרי שניתן לפנות לבית המשפט, על מנת ללבן וליישב את המחלוקות ואף לאכוף את ביצוע החוזה, גם במקרים של התנגדויות ונסיונות התחמקות, כל זאת בכפוף למשפט. לשם כתיבת החוזה ולשם סיוע באכיפתו או בליבון הסוגיות העולות ממנו, מסתייעים הצדדים לרוב בעורכי דין.

משפט אזרחי
 
כל אדם, בהיותו אזרח הנתון למרות שלטונית כלשהי, מצוי תחת מטרייתו של החוק. בשל העובדה כי לעתים נוצרים חיכוכים בין האזרחים על רקע אינטרסים שונים ואף מנוגדים, נזקק האזרח לייעוץ ואף לסעד - באם נפגע מאדם אחר, מבחינה כספית או עוולתית - וזאת באופן משפטי, אשר יתחקה אחר טענותיו ויחתור לליבון והוצאת צדקתו לאור. מבחינה חוקית, המשפט האזרחי חולש על עולמות שונים. מבחינה משפטית, התחום האזרחי כולל ליטיגציה משרדית וכן לעתים הופעה בפני טריבונאלים ומותבים שונים - בערכאות שונות. בשל סיבוכיות המערכת, מומלץ להיעזר בעורך דין אשר מייצג את טענותיו השונות של הלקוח, כתובע או כנתבע.

 

משפט חוקתי וזכויות אדם
 

המשפט החוקתי חולש על תחומי הזיקה שבין המערכת המדינתית לזו האזרחית, וכן בין מוסדות המדינה והממשלה לבין עצמם.

כאשר אזרח ניזוק מעוולה שהתבצעה בפועל, או כזו שיצאה בצורה חוקית לכאורה, תחת ידיה של הכנסת או מערכת שלטונית אחרת - הרי שניתן לבחון באם הדבר עלה כדי פגיעה בזכויות האדם המעוגנות במסגרת זכויות היסוד המוגנות על ידי בית המשפט העליון. מטריית זכויות זו, הושתתה על ידי "חוקה משפטית", היונקת חיותה וכוחה מחוקי היסוד שחוקקו בכנסת ישראל, ואשר הורחבו, כאמור, על ידי בג"ץ - ובפרט על ידי שופט העליון לשעבר אהרון ברק. תחת מדיניותו אשר החלה את "המהפיכה החוקתית", פנה בית המשפט העליון לאקטיביזם שיפוטי, בבחינת "הכל שפיט", מה שיצר לו הן מתנגדים והן תומכים עזים.

 

 

מסמכים משפטיים

 

ניתן ואף רצוי להשתמש בשירותיו של עורך דין, על מנת לתת תוקף רשמי לפנייה לגורם שעשה לכם עוול, או שברצונכם לקבל ממנו מידע כלשהו.

כמו כן, מבחינת מערכת המשפט, תצהירים ומסמכים אחרים דורשים חתימתו של עורך דין.

 

המשרד מספק שירותי כתיבת מסמכים, מכתבים, התראות, חתימה על תצהירים וכו'.

האמור והמשתמע מהמוצג באתר אינו בבחינת התחייבות ו/או ייעוץ או חוות דעת משפטיים. האחריות הינה על המשתמש בלבד, ועליו להתייעץ באופן אישי עם בעל מקצוע רלוונטי טרם נקיטת כל פעולה הנסמכת על הנ"ל.

 

© עו"ד ליאור סגל , המושבה הגרמנית - ירושלים.